Presentationer och annat kul 

Tech Trends att ta på allvar - Hanna Kastås, Bazooka 

3 trender inom online video att ha koll på! - Jessica Westin, United Screens

The future of marketing builds itself - Jeremy Waite, IBM

Hur dynamiskt är ditt varumärke? - Anette Andersson, IUM

Delningsekonomin knackar snart på din dörr - Fredrik Ellsäter, DriveNow

Så garanterar du att målgruppen hittar ditt digitala innehåll - Anna Holmqvist, Strossle

VR - beyond the hardware - Tobias Persson, Spinview

Först utvecklar vi tekniken, sen utvecklar den oss - Katarina Pietrzak

Framgångsrikt ledarskap i en värld som snabbt förändras - Johan Eriksson, Google

Effekten av tech trends och påverkan på ditt bolag - Marie Andervin, DigJourney

IHM och den digitala kundresan - Magnus Sandman, IHM Business School

 

Content

Tio principer för datadriven marknadsföring!
- Bättre leads och ökade intäkter med datadriven marknadsföring

Digitala fotspår ger stora mängder data om dina befintliga och potentiella kunder. Som datadriven marknadsförare har du en fantastisk möjlighet att individanpassa erbjudanden och till och med förutse kundbeteenden och köpmönster.

Bemästra kaoset – förverkliga din vision om kundupplevelsen

Kundupplevelsen blir en helt avgörande konkurrensfaktor framöver, men också alltmer komplex med nya beteenden, ny teknologi och fler olika kanaler att hantera. Läs mer om hur du kan överbrygga fragmenteringen och få den samlade, kompletta kundinformation som är en nödvändig grund för att kunna sätta kunden i centrum.